FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/25/2022 - 10:46 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:33 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 05/24/2022 - 13:14 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७।०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७५।०७६ ७५/७६ 05/24/2022 - 13:11 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५।०७६.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली २०७५ ७५/७६ 05/23/2022 - 17:10 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको तथा वडा समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/23/2022 - 17:09 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको तथा वडा समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७४/७५ 05/23/2022 - 16:51 PDF icon प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/23/2022 - 16:47 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/23/2022 - 16:44 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
दुर्गाथली राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/23/2022 - 16:41 PDF icon दुर्गाथली राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf

Pages