FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिकाको तथा वडा समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/23/2022 - 17:09 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको तथा वडा समितिको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७४/७५ 05/23/2022 - 16:51 PDF icon प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/23/2022 - 16:47 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/23/2022 - 16:44 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
दुर्गाथली राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 05/23/2022 - 16:41 PDF icon दुर्गाथली राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
सुशासन तथा विकास समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७८ २०७८।०७९ 05/20/2022 - 14:30 PDF icon सुशासन तथा विकास समिति कार्यविधि २०७८.pdf
लेखा समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७८ २०७८।०७९ 05/20/2022 - 14:27 PDF icon लेखा समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
विधायन समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७८ २०७८।०७९ 05/20/2022 - 14:25 PDF icon विधायन समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ २०७८।०७९ 05/20/2022 - 14:18 PDF icon विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८.pdf
आर्थिक ऐेन २०७८ २०७८।०७९ 07/22/2021 - 14:01 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf

Pages